metryki.genealodzy.pl
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png

Zmiany w zespole

905 Dokumenty i akta kościołów

Data Jednostka Opis jednostki Lata Operacja
13.04.2024 502 Pisma wychodzące z kancelarii sądu oficjała kaliskiego: manifestacje, pozwy, zeznania świadków, wyroki, oraz oryginały i ekstrakty z akt konsystorza kaliskiego, wpisów z lat 1661-1793, a także notatki do dziejów Kalisza i sąsiednich miejscowości 1663-1818 Dodano
13.04.2024 338 Zapis sprawy spornej Jana Pytki, altarzysty w Śremie przeciwko Maciejowi, proboszczowi tamże, o zniesławienie. Kwit wystawiony przez proboszcza śremskiego dla konwentu franciszkanów tamże, za zapłatę procentu od sumy zapisanej na wsi Pysząca 1456, 1779 Dodano
13.04.2024 225 Andrzej Łaskarz, biskup poznański, zatwierdza darowiznę uczynioną przez Piotra z Kobylina, dziekana katedralnego poznańskiego, obejmującą jego dziedziczną wieś Mieścisko 1426 Dodano
13.04.2024 126 Marcin,dziedzicznywłaścicielwsiGórzno wdiecezjipoznańskiej,patronkościoła parafialnegotamże,wobecnościwikariusza generalnegopoznańskiego, Janaz Grodziska 1457 Dodano
13.04.2024 2 Jan Czarnkowski, sędzia ziemski poznański, dziedzic w Czarnkowie, otrzymawszy wyrok wydany przez sąd królewski w Poznaniu 18 II 1399 r. 1399 Dodano
30.03.2024 167 Spisy członków Bractwa Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w kościele parafialnym w Krobi 1813-1823 Dodano
30.03.2024 166 Acta congregationum decanatus Krobensis ab anno Domini 1790 1786-1829 Dodano
30.03.2024 165 Manifestacja (skarga), zeznanie, kwity, dekret(wyrok), akt odstąpienia od procesu: oryginały i ekstrakty akt z XVIII i XIX w. w sprawach spornych majątkowych duchownych krobskich z mieszczanami krobskimi, stron często spokrewnionych 1771-1782 Dodano
30.03.2024 164 Legat 200 grzywien dla kościoła św. Idziego w Krobi; zapis testamentowy Andrzeja Zachwierądowskiego i inne fundacje dla kościoła w Krobi oraz spory o nie; wizytacja ołtarza; skarga na proboszcza Andrzejewskiego, odpisy fundacji uczynionych od 1569r. 1764-1830 Dodano
30.03.2024 162 Pokwitowania odbioru przez proboszczów krobskich czynszów rocznych od zapisanych sum; odbioru sum dłużnych od proboszczów przez inne osoby; rachunki wydatków; korespondencja w sprawach gospodarskich, działalności duszpasterskiej i społecznej 1701-1889 Dodano
30.03.2024 161 Inwentarz ołtarza różańcowego, testament Bartłomieja Hesperusa, proboszcza gostyńskiego, zapowiedzi, opis dróg idących z Krobi do wsi na terenie parafii, upoważnienie do odwołania kaznodziei gostyńskiego, obligacja na sumę dla kościoła 1646-1830 Dodano
30.03.2024 152 Dochód (i rozchód) funduszów mansjonarskich i wikariuszowskich kościoła katolickiego parafialnego w Kościanie za rok 1855 (i 1856). Wykaz procentów i procenta od listów zastawnych za rok 1854. 1854-1865 Dodano
30.03.2024 151 Wykazy osób i sum przez nie wpłacanych na rzecz altarii istniejących w kościele parafialnym w Kościanie i dla kościoła w Osiecznej 1710-1853 Dodano
30.03.2024 149 Opis parochii Kopanickiej ( i specyfikacja dominiów do niej należących) jako to: ilość domów, mieszkańców i komunikantów do tej parochii należących (a także mieszkańców katolickich, luterskich i żydowskich) 1827 Dodano
30.03.2024 145 Akta dotyczące dyspens małżeńskich 1891-1892 Dodano
30.03.2024 120 Wyciąg z testamentu proboszcza gostyńskiego Andrzeja Jeziorkowicza, sporządzonego 15 XI 1704 r. oraz kwit z 1779r. dany przez rajców miasta Gostynia egzekutorom księdza Drobnickiego 1704-1779 Dodano
30.03.2024 119 Inwentarz ołtarza w Gostyniu oraz domu altarzysty; wykaz wydatków na naprawy i remonty; spis poprzednich altarzystów oraz fundatorów i dobrodziejów 1672-1699 Dodano
30.03.2024 118 Ugoda zawarta 7 VI 1641 r. między proboszczem gostyńskim Bartłomiejem Hesperusem a mieszczanami gostyńskimi o dziesięciny snopowe z upraw rolnych, należne kościołowi parafialnemu w Gostyniu. 1641 Dodano
30.03.2024 114 Andrzej Bniński, biskup poznański, po zapoznaniu się z dokumentem wystawionym przez burmistrza, rajców, wójta i ławników miasteczka Gostynia, zatwierdza zawarty 1468 Dodano
30.03.2024 0 Inwentarz 1229-1941 Dodano

donate
© 2010-2024 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::